„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

[Foto] Studijní skupinky

Studijní skupinky pokračují ve svých pravidelných schůzkách, kde studují následující knihy:

  • Výcvik zbožného muže (R. Kent Hughes) – [kluci]
  • Žena podle Božího srdce (Barbara Hughes) – [holky]