„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Ohlédnutí se za regionálním setkáním sester

V sobotu 18. listopadu se u nás v Žatci konalo regionální setkání sester. Pořadatelem byl odbor sester BJB. Sešlo se nás přes 90. Tématem Jak budovat společenství které uzdravuje nás provázela sestra Iva Kernová. Prožily jsme spolu radostný a požehnaný čas. Určitě si každá z nás odnesla povzbuzení, jak žít život nejen pro sebe, ale i pro druhé.