„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Program společných bohoslužeb v adventním období

Na obrázku níže si můžete prohlédnout program na adventní období 2023.