"For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life." - John 3,16

New church house construction effort

Finanční podpora

Financování celého projektu probíhá z dobrovolných darů. Chcete-li stavbu nové modlitebny finančně podpořit i vy, zasílejte své dary na bankovní účet:
115-1838430287/0100

Ze srdce všem dárcům převelice děkujeme.

Vizualizace exteriéru

Alternativa – fasáda ze dřeva

Vizualizace interiéru

Půdorysy

Řezy

Jak šel čas

Rok 2015 (zakoupení pozemku)

S velkou radostí a vděčností Pánu chceme touto cestou vyjádřit vřelé díky vám, drazí bratři a drahé sestry, že jste na nás mysleli a modlili se za novou modlitebnu v Žatci. Dnes vám můžeme oznámit, že se nám z Boží milosti, po dlouhé době hledání, podařilo nalézt vhodné místo a zakoupit pozemek pro zamýšlenou stavbu modlitebny. Jak asi víte, náš dosavadní prostor v ulici Lva Tolstého již řadu let nevyhovuje z důvodu nedostatečného počtu míst v sále. Sbor během let početně vzrostl a příchozích na společná shromáždění je dnes kolem 140. Proto se od počátku ledna tohoto roku scházíme v nedaleké aule Zemědělské školy (ul.Svatopluka Čecha č.p.1180).

Nyní nastává etapa přípravy projektu a posléze i realizace stavby. Pro tento účel byl zřízen zvláštní stavební účet sboru a zvolena stavební komise. Je před námi období intenzivního stavebního úsilí a my si uvědomujeme, že potřebujeme především Boží posilu a pomoc. Pán Ježíš řekl svým učedníkům:

…neboť beze mne nemůžete učinit nic.

Jan 15, 5c

Víme, že sami, ze svých sil, „nemáme na to“, aby se vše podařilo a bylo opravdovým požehnáním pro obyvatele našeho města a celého okolí. Modlíme se za moudrost a Boží vedení. Prosíme i vás znovu o modlitby.

Nejstarší fotografie, které z pozemku máme

Aktuálně pozemek vypadá následovně

Další roky až do podpisu smlouvy o dílo (konec roku 2022)

Od nákupu pozemku pro modlitebnu uplynulo už dlouhých sedm let, a modlitebna stále nestojí. I
když to tak na první pohled nevypadá, práce se za ty roky udělalo dost. Ať už to byly „neviditelné“,
přípravné práce na projektu, tak i viditelné úpravy na pozemku.

Na pozemek byly zavedeny přípojky k sítím, zboural se původní přístřešek, postavily se nové
přístřešky, sloužící jako zázemí pro budoucí práce, a proběhlo mnoho dalších větších, či menších
zásahů. Nakonec i pravidelné sekání trávníku bylo potřeba. Všechno jen za pomoci členů a přátel
sboru na společných brigádách.


Ale to nejdůležitější, bez čeho by žádná stavba nemohla začít, bylo vypracování projektové
dokumentace a získání stavebního povolení. A to byl běh na dlouhou trať. Na mnohem delší trať, než
si na začátku kdokoliv představoval. Tímto procesem se ale, i přes mnohé překážky, podařilo úspěšně
projít, a to až ke zdárnému získání stavebního povolení v dubnu 2021.
Po nástupu nového kazatele Jaroslava Hrůzy na podzim téhož roku, začal proces výběru firmy, která
modlitebnu postaví. Po mnoha jednáních padlo rozhodnutí spolupracovat na tomto díle s firmou
Metrostav.


A tady jsme dnes. Sen o nové modlitebně se začíná naplňovat. V pátek 9. 12. 2022 podepsal kazatel
Jaroslav Hrůza smlouvu o dílo, která zavazuje firmu Metrostav ke stavbě nové modlitebny. Stavební
práce tak budou moci začít ještě letos.
To ale není konec, ta největší práce nás teprve čeká. I když modlitebnu nestavíme vlastníma rukama,
máme příležitost se na jejím budování podílet jiným způsobem – nést nadále toto dílo na modlitbách
a přispívat finančními dary.

Věříme, že Bůh dá této práci zdar, a bude nám pomáhat, tak jako nám pomáhal až dosud.

Až potud nám Hospodin pomáhal.

1. Sam 7:12

Fotografie po zahájení stavby (únor 2023)

Sestřih z kamer na pozemku pro novou modlitebnu (prosinec 2022 – únor 2023)

Pokládání kamenů, základová deska

Sestřih z kamer na pozemku pro novou modlitebnu (prosinec 2022 – březen 2023)

Sestřih z kamer na pozemku pro novou modlitebnu (prosinec 2022 – závěr dubna 2023)

Sestřih z kamer na pozemku pro novou modlitebnu (květen 2023)

Sestřih z kamer na pozemku pro novou modlitebnu (prosinec 2022 – červen 2023)

Fotografie červen 2023

Sestřih z kamer na pozemku pro novou modlitebnu (červen 2023)

Fotografie přelom června/července 2023

Sestřih z kamer na pozemku pro novou modlitebnu (prosinec 22 – červenec 23)

Sestřih z kamer na pozemku pro novou modlitebnu (srpen 23)

Sestřih z kamer na pozemku pro novou modlitebnu (září 23)

Fotografie září 2023 (retenční nádrž a okna)

[Video] Sestřih z kamer na pozemku pro novou modlitebnu (září 23)

[Video] Sestřih z kamer na pozemku pro novou modlitebnu (celý rok 2023)


Kde se parcela nachází