"For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life." - John 3,16

Instrumentální skupina

Instrumentální skupina se schází k nácviku písní, kterými pak slouží na nejrůznějších sborových akcí (zejména při nedělní bohoslužbě). Každý hudebník je srdečně zván!

Vedoucí: František Mocek
Kontakt: 607 187 145