"For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life." - John 3,16

Mládež na Kompasu 2023

Ve skupině 6 mládežníku jsme měli příležitost zúčastnit se víkendového pobytu v rámci každoročního setkání pro vedoucí mládeže ‚Kompas‘.

Letošní setkání bylo zaměřené na psychické problémy, a na to jak opatrně přistupovat k lidem, kteří se s nimi potýkají.

Vše se, oproti předchozím ročníkům, výjimečně odehrávalo v nádherném prostředí konferenčního Centra Immanuel. (děkujeme😉🙂)

Od dalších mládeží jsme načerpali rady, povzbuzení a inspiraci. Strávili jsme spolu moc příjemný a užitečný čas a těšíme se na další setkání.

(Akce byla v rámci BJB organizovaná Odborem mládeže–ODM)