"For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life." - John 3,16

Sbírka na pomoc Ukrajině

Milí bratři, milé sestry,

finanční prostředky, jež mají být určeny k pomoci na Ukrajině, můžete zasílat na sborový účet číslo
115-8324400277/0100 s variabilním symbolem 333.

Také můžete využít QR kód zobrazený níže.