„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Sbírka na pomoc Ukrajině

Milí bratři, milé sestry,

finanční prostředky, jež mají být určeny k pomoci na Ukrajině, můžete zasílat na sborový účet číslo
115-8324400277/0100 s variabilním symbolem 333.

Také můžete využít QR kód zobrazený níže.