„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Sestry (Page 2)

Světový den modliteb 2022 v Žatci

Žatecké sestry se i letos zapojily do Světového dne modliteb. Letošní program připravily křesťanské ženy ze Spojeného království, přesněji ze tří míst: Anglie, Walesu a Severního Irska. Téma večera bylo slovo z Jeremiáše 29, 11: To, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám. Součástí tohoto večera (10.3.2022) byly i modlitby za Ukrajinu. Modlíme se za…