„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Metrostav zahájil práce na nové modlitebně

Níže je možné vidět fotografie pozemku po tom, co Metrostav zahájil práce na nové modlitebně.