„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Pozvání na evangelizační shromáždění

Srdečně vás zveme na evangelizační shromáždění, která proběhnou v následujících termínech:

16. února (pátek) od 18:00, téma: „Chci ti něco povědět“ (text: Lukáš 7, 36-50)
17. února (sobota) od 18:00, téma: „Můžeš se na Něj spolehnout“ (text: Žalm 25,1-5)
18. února (neděle) od 9:30, téma: „Směřuj vzhůru“ (text: Koloským 3, 1-4)

Sloužit slovem bude bratr kazatel Jaroslav Pospíšil.