„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Retro mládež

Tuto sobotu proběhla první speciální mládež v retro stylu. Společně jsme “cestovali v čase” až do dětských let, do časů, kde se začala tvořit naše víra – do nedělní dětské besídky. A aby nám to vzpomínání šlo co nejlépe, přesunuli jsme se přímo místnosti, kde se schází besídka.

V tomto duchu se nesl celý program: několik mládežníků sdílelo svědectví o tom jak poznali Pána Ježíše, zpívaly se písně z besídky, rozdali jsme si veršíky a samolepky…

V uvolněné atmosféře jsme potom vzpomínali a děkovali za to, jak nás Pán vedl od dětství až do současnosti.