„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Upozornění: změna času konání nedělní bohoslužby 18.6.2023

Nedělní bohoslužba 18.6.2023 bude výjimečně začínat v 15:00!