„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

[Video] Sestřih z kamer na pozemku pro novou modlitebnu (září 23)