„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Zahájení setkávání sester 2023

Naše setkání sester opět začalo první středu v měsíci. Mohly jsme strávit společný čas a navzájem se podělit s něčím, co kdo prožil o prázdninách. A něco nového začít. Je to jen na každé z nás, jaký život chce žít. Řekly jsme si, že máme biblické vzory jak ženy tak muže, můžeme přemýšlet, kdo komu by se chtěl podobat. Přísloví 31, 10-31. Je čas znovu se zapojit do sborové práce, jaký každý má obdarování, nebo nové zkušenosti, je
zapotřebí se vzájemně povzbuzovat, nést se na modlitbách, být oporou jedna druhé.
Věřím, že společný čas strávený, není zbytečný.
Děkuju za jednou každou sestru, která se k nám přidá.