„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Evangelizační pozvání – PROCHRIST 2013

Ve dnech 14.-17.3. 2013 se uskuteční v naší modlitebně na ul. Lva Tolstého 1249 v Žatci 4 evangelizační večery evropské satelitní evangelizace PROCHRIST 2013. Slovem Božím bude sloužit br. kazatel Ulrich Parzany z Německa. Srdečně zveme veřejnost. Shromáždění začínají vždy v 18:00h.