„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Stavba nové modlitebny pokračuje!

Od nákupu pozemku pro modlitebnu uplynulo už dlouhých sedm let, a modlitebna stále nestojí. I
když to tak na první pohled nevypadá, práce se za ty roky udělalo dost. Ať už to byly „neviditelné“,
přípravné práce na projektu, tak i viditelné úpravy na pozemku.


Na pozemek byly zavedeny přípojky k sítím, zboural se původní přístřešek, postavily se nové
přístřešky, sloužící jako zázemí pro budoucí práce, a proběhlo mnoho dalších větších, či menších
zásahů. Nakonec i pravidelné sekání trávníku bylo potřeba. Všechno jen za pomoci členů a přátel
sboru na společných brigádách.


Ale to nejdůležitější, bez čeho by žádná stavba nemohla začít, bylo vypracování projektové
dokumentace a získání stavebního povolení. A to byl běh na dlouhou trať. Na mnohem delší trať, než
si na začátku kdokoliv představoval. Tímto procesem se ale, i přes mnohé překážky, podařilo úspěšně
projít, a to až ke zdárnému získání stavebního povolení v dubnu 2021.
Po nástupu nového kazatele Jaroslava Hrůzy na podzim téhož roku, začal proces výběru firmy, která
modlitebnu postaví. Po mnoha jednáních padlo rozhodnutí spolupracovat na tomto díle s firmou
Metrostav.


A tady jsme dnes. Sen o nové modlitebně se začíná naplňovat. V pátek 9. 12. 2022 podepsal kazatel
Jaroslav Hrůza smlouvu o dílo, která zavazuje firmu Metrostav ke stavbě nové modlitebny. Stavební
práce tak budou moci začít ještě letos.
To ale není konec, ta největší práce nás teprve čeká. I když modlitebnu nestavíme vlastníma rukama,
máme příležitost se na jejím budování podílet jiným způsobem – nést nadále toto dílo na modlitbách
a přispívat finančními dary.


Věříme, že Bůh dá této práci zdar, a bude nám pomáhat, tak jako nám pomáhal až dosud.

Až potud nám Hospodin pomáhal.

1. Sam 7:12

Odkaz na původní příspěvek obsahující detailní informace.